برخی از فلاسفه يونان باستان منجمله ارسطو و پيروانش معتقد بودن; هر هنرمندی يک صنعتگر هستش ولی هر صنعتگری لزوما يک هنرمند نيست. در فرآيند توليد هنری، نوعی احساس‌‌ همراه‌ است‌ كه‌ اگر پديد نيايد، شخص‌ تنها يک صنعتگر محسوب‌ میشود. بنابراين‌، صرفاً صنعتگری جهت‌ پديد آوردن‌ چيزی برای ورود به‌ حوزه‌ی هنر كافی نيست‌. برخورداری از تكنيك‌، شرط‌ لازم‌ است‌ و شرط‌ كافی برای هنرمند بودن‌ داشتن‌ شور و حالی است‌ كه‌ فرآوری آن‌ها را به‌ يك‌ اثر هنری مبدل‌ میكند.

 

نوشته شده در شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۸ساعت 20:48 PM توسط بيقرار،